سید سجاد طباطبایی

معمار و طراح داخلی

معرفی

نرم افزارها

Untitled
نرم افزار Revit

سطح:

عالی
Untitled
نرم افزار Enscape

سطح:

عالی
camtaz
نرم اقزار Camtasia

سطح:

عالی
3ds-max-logo-9B624BE04F-seeklogo.com
نرم افزار 3Ds Max

سطح:

خوب
autocad-logo-69326D7728-seeklogo.com
نرم اقزار Auto Cad

سطح:

عالی
photoshop-2020-logo-37B02055A4-seeklogo.com
نرم افزار Photoshop

سطح:

عالی

مهارت ها

No data was found

گواهینامه ها

گواهی تدریس ترم دوم
گواهی تدریس
گواهی تدریس ترم سوم
گواهی تدریس

پروژه ها

No data was found

نمونه کارها

1e7
794
4650
41ee
9696
a8
a9b
41ee
1
044
69ee
168
418
a3
a8
ca
neo
neoc