تئوری رنگ

تئوری رنگ چیست؟ تئوری رنگ از چرخه رنگ ناشی می شود. تعاریف، دستورالعمل ها و قوانین خاص در هنرهای تجسمی

ادامه مطلب ...

فرم در طراحی داخلی چیست؟

طراحی داخلی نوعی هنر است و شما نمی توانید در هنر عجله کنید. شما باید برای درک الزامات پروژه های طراحی داخلی خود و فرموله کردن ایده های طراحی با قابلیت دسترسی و عملکرد قابل توجه وقت بگذارید.

ادامه مطلب ...

انواع خط در طراحی داخلی

طراحی داخلی نوعی هنر است و شما نمی توانید در هنر عجله کنید. شما باید برای درک الزامات پروژه های طراحی داخلی خود و فرموله کردن ایده های طراحی با قابلیت دسترسی و عملکرد قابل توجه وقت بگذارید.

ادامه مطلب ...